Obywatele Ukrainy i Białorusi mogą dłużej starać się o wizę w Polsce

Do 31 marca 2023 r., przedłużona zostaje możliwość składania wniosków o wydanie wiz krajowych przez cudzoziemców przebywających w Polsce – informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spaw Zagranicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o wydanie wiz krajowych są:

  • Obywatele Ukrainy oraz Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy jako kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym, albo w charakterze pilota cywilnego statku powietrznego lub innego połączenia komunikacyjnego, a także o wizę z oznaczeniem Poland.Business Harbor.
  • Białorusini ubiegający się o wizy wydawane w celu humanitarnym, pozwalające im przebywać legalnie na terenie Polski oraz podejmować pracę bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń (wiza humanitarna umożliwia cudzoziemcowi pobyt na terytorium danego państwa z powodu kryzysu w jego kraju, który spowodowany jest np.: wojną lub konfliktem wewnętrznym).
  • Obywatele Białorusi, którzy oświadczą, że bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r., legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz od tego samego dnia przyjechali do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terenie.

Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszej rejestracji przez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej: https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/.

Osoby, którym nie udało się zarejestrować w celu złożenia wniosku wizowego, powinny na bieżąco śledzić stronę internetową. Wynika to z faktu, że nowe terminy rejestracji będą udostępniane na bieżąco.

Prośbę o wydanie wizy należy złożyć w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych, które mieszczą się w:

  1. Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30
  2. Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30
  3. Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30

Informacje na temat dokumentów niezbędnych podczas składania wniosku o wizę krajową znajdują się na stronie ministerstwa. Decyzja dotycząca uzyskania dokumentu następuje w terminie od 15 do 30 dni roboczych.