Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – CO WARTO WIEDZIEĆ?

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Ustawa była szeroko omawiana już kilka miesięcy wcześniej. Konieczna była aktualizacja obowiązujących do tej pory rozwiązań oraz dodanie nowych ze względu na obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski, a także ich pracodawców.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w Nowelizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:

· Zgodnie z zapowiedziami automatycznie przedłużone zostają dotychczasowe wizy i zezwolenia posiadane przez obywateli Ukrainy do dnia 24 sierpnia 2023 r. Przedłużenie okresów ważności dokumentów obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. Dzięki temu zachowana zostanie ciągłość uprawnień obywateli Ukrainy, które wynikają z przepisów podlegających zmianie.

· Uchylony został art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który przewidywał możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, po upływie 9 miesięcy od wjazdu do Polski. Wnioski już złożone na podstawie uchylanego przepisu, w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej zostaną pozostawione bez rozpoznania.

· Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają PESEL ze statusem UKR, mają możliwość złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (EU Blue Card) lub prowadzenia działalności gospodarczej.

· Ustanowiony został 30-dniowy termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL, liczony od dnia przybycia do Polski. Obywatele Ukrainy, którzy do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie złożyli wniosku o nadanie numeru PESEL, mają na to jeszcze 30 dni.

· Nadal będą obowiązywać przepisy, dające obywatelom Ukrainy dostęp do rynku pracy, warunkiem nadal pozostaje legalny pobyt w Polsce. Każdorazowo pracodawca musi poinformować Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia w ciągu 14 dni.

· Nadal status UKR może zostać utracony w przypadku wyjazdu z Polski na okres powyżej 30 dni.

Pozostałe zmiany wprowadzone przez nowelizację Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:

Jedną z ważniejszych informacji w ustawie nowelizującej jest uchylenie z dniem 24 sierpnia 2023 r. obowiązujących wcześniej tzw. przepisów covidowych, które umożliwiały przedłużenie ważności wiz i zezwoleń wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce. Zatem po 24 sierpnia 2023 r. wracają zasady sprzed stanu epidemii, zgodnie z nimi wniosek o kolejne zezwolenie na pobyt należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu ważności aktualnego zezwolenia.

 

Przepisy te są ciągle udoskonalane i weryfikowane uwzględniając bieżącą sytuację obywateli Ukrainy oraz wydolność organów Państwowych, więc w najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych informacji i aktualizacji obecnych przepisów.

 

Źródło:

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/185